مشخصات فنی انواع کنیتکس های روغنی و اکریلیک جهت نما

ترکیبات =رزینهای الکیدی رزین های اکریلیک اکسید تیتان الیافهای مصنوعی در گزیدهای مختلف پرلایت حلالهای ویزه اب بنتونیت اکسیدزنگ بی کربنات کلسیم در مشهای مختلف
 پودر تالک پودر میکا کبالت سرب کلسیم فرمالین امونیاک ضد رویه ضد قارچ و ....
 
لذانقاشی ساختمان نمونه با داشتن تجربه اجرایی پیشنهاد میکند.
با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.
            
   02177393175                      09198258519                   09126226228    بامدیریت محمد علی فردی...