نور و روشنایی در معماری مدرن

نور و روشنایی در معماری مدرن
در معماری مدرن، تنها نگرش انسان به نور و عناصر طبیعی تغییر یافته است. انتسان امروزی به آسمان و اجرام آسمانی به چشم اصلی مقدس و ماورا طبیعت نمی نگرد. از نظر او نور، عنصری کاربردی ست. نور در معماری سنتی موجب تمرکز و در معماری مدرن موجب تفرق است.
در معماری مدرن، نورطبیعی، بدون هیچ گونه تشریفات و مانعی از شیشه های ساده و بی رنگ عبور می کند و به داخل بنا روشنایی و گرما می بخشد. حتی گاها در معماری مدرن، انسان به نوعی افراط گری می رسد، محدودیت سازه ای پنجره ها حذف شده و دنیایی بی نهایت شفاف پدید می آید. حتی نور، به عنوان گزینه ای هیجان آفرین در معماری مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. در معماری مدرن، نور طبیعی به صورت مستقیم و با اختصاص سطح زیادی از دیوار به بازشوهای شیشه ای، به درون بنا دعوت می شود.
مناسب ترین نورپردازی محیط باید به گونه ای باشد که صفحات مختلف، روشنایی مورد نیاز محیط را در شرایط متفاوت تامین کنند. نورپردازی امکان تفکیک فضا را فراهم می آورد. با استفاده از متمرکز کردن نور بر محیطی خاص در ساختمان به مفهوم متفاوتی دست خواهیم یافت.
indexبا توجه به کاربری فضا و میزان نور مورد نیاز در فضا، از نور طبیعی و در غیر این صورت از نور مصنوعی، برای روشنایی محیط مورد نظر استفاده می شود. نور هدایت شده، محیط را زیباتر، آرامش بخش، متنوع و قابل استفاده می نماید. در معماری امروز، مبحث نورپردازی محیط، بسیار حائز اهمیت است، چرا که نور قابلیت دگرگونی اساسی، قدرت بیان و پویایی به فضای طراحی شده معمار می بخشد و با ورود به محیط زندگی بشر، بر کیفیت فضا اثر می گذارد. علاوه بر خواص این چنینی نور، نورپردازی نیاز اساسی محیط محسوب می شود. بدون وجود نور و روشنایی و عدم توانایی مشاهده پیرامون، معماری و خلق اثر، معنایی نخواهد داشت.
در ساختمان های امروزی، نورطبیعی مورد نیاز محیط داخلی بنا از دیوارها یا سقف تامین می شود.VOID امکان نوررسانی طبقاتی از سقف را در ساختمان فراهم می آورد. پیشرفت تکنولوژی در نحوه بهره وری انسان نسبت به گذشته تاثیر چندانی نداشته اما در معماری امروز، برای تامین نور مورد نیاز فضای شب و … از نور مصنوعی استفاده می شود. روشنایی مصنوعی (نور مصنوعی)، دامنه ی بسیار گسترده ای دارد. روشنایی، در طراحی فضای داخلی و خارجی ساختمان و طراحی محوطه نقش آفرین است.
۹انواع سیستم های روشنایی مصنوعی
– سیستم روشنایی عمومی
– سیستم روشنایی موضعی
– سیستم روشنایی ترکیبی
محاسبه روشنایی داخلی:
مسائلی که در طرح روشنایی مصنوعی در نظر گرفته می شوند:
الف-اصول اقتصادی
ب- اصول بهداشتی
ج-اصول زیبایی
د- تقاضای کارفرما
الف- اصول اقتصادی:
در بررسی اصول اقتصادی طرح روشنایی، نوع لامپ و نوع روشنایی مورد نظر است. در سیستم هایی که بیشتر به طرف سیستم مستقیم روشنایی تمایل دارند، جنبه اقتصادی بیشتر در نظر گرفته می شود و تعداد لامپ های کمتری در این گونه موارد لازم است. بدین جهت اگر مسئله را فقط از جنبه اقتصادی بررسی نماییم، سیستم مستقیم اقتصادی ترین نوع روشنایی است.
۳۱۸۷۸۷۷۰۶۲۰۶۰۴۱۵۰۹۳۶در رابطه با انتخاب نوع لامپ از نظر اقتصادی دو نوع هزینه مورد توجه است :
۱- هزینه اولیه
۲- هزینه نگهداری و تعمیر
به عنوان مثال هزینه اولیه لامپ های فلوئورسنت، از لامپ های رشته ای بیشتر است، در صورتی که عمر این لامپ ها بیشتر از رشته ای است و نگهداری آنها هزینه کمتری دارد. علاوه بر آن بهره نوری لامپ فلوئور سنت در مقایسه با لامپ رشته ای خیلی بیشتر است.
ب- اصول بهداشتی:
یک طرح روشنایی، هنگامی مورد قبول است که اصول بهداشتی در مورد آن رعایت شده باشد. در مرحله اول بایستی نور تولید شده یکنواخت باشد تا خیرگی برای چشم ایجاد نشود و از ایجاد سایه های مزاحم جلوگیری شود. در مرحله بعدی باید روشنایی کافی بوده و تا حد امکان به نور روز نزدیک باشد.  در طراحی و محاسبه روشنایی بایستی دو عامل اقتصادی و بهداشتی تواما در نظر گرفته شود.
ج-اصول زیبایی:
در رعایت اصول زیبایی بایستی شکل لامپ و محل لامپ ها و چگونگی قرار دادن آنها و فواصل لامپ ها از یکدیگر و نیز معماری محل مورد نظر قرا گیرد و هماهنگی لازم بین آنها وجود داشته باشد. این جنبه نیز با در نظر گرفتن اصول اقتصادی و بهداشتی بایستی بررسی شود.
۲۰انواع طراحی روشنایی :
برای طراحی روشنایی، با توجه به محل و هدف یکی از دو نوع روشنایی زیر را باید انتخاب نمود:
    روشنایی عمومی
    روشنایی عمومی- موضعی
در روشنایی عمومی، محیط کار به طور یکنواخت روشن شده و در آن سایه کمتر بوده، بهداشتی تر است. مانند روشنایی کلاس درس- اطاق نشیمن
در حالی که در روشنایی عمومی – موضعی، سطح کار نسبت به بقیه محیط از روشنایی بیشتری برخوردار است.
این روشنایی، اگرچه باعث خستگی چشم می شود، اقتصادی تر می باشد. مانند روشنایی کلاس رسم ،کارگاه تراشکاری ،کارگاه خیاطی و نظایر اینها.
در محاسبه روشنایی داخلی مراحل ذیل باید بترتیب رعایت گردد.
الف-تعیین شدت روشنایی
ب-انتخاب نوع روشنایی(عمومی یا عمومی-موضعی)
ج- انتخاب سیستم روشنایی
د-انتخاب نوع لامپ ها و نوع حباب آن
ه-انتخاب ضریب آلودگی
و- تعیین و محاسبه ضریب فضا
ز- مشخص نمودن وضع و رنگ سقف و دیوارها
ح-تعیین ضریب بهره روشنایی
ط-محاسبه جریان نوری کل
ی-تعیین فاصله حباب یا لامپ و تعداد لامپ ها
ک- تعیین و محاسبه روشنایی موضعی در صورت نیاز
الف-تعیین شدت روشنایی
ب-تعیین نوع روشنایی :
در یک طرح روشنایی، بایستی تعیین گردد که آیا تنها یک روشنایی عمومی باید به محیط داده شود یا در کنار روشنایی عمومی، روشنایی موضعی نیز مورد نظر است. در طرح روشنایی باید از تمام امکانات برای یکنواختی روشنایی و سایه اندازی مناسب استفاده نمود. روشنایی عمومی دارای یکنواختی بیشتری بوده اما متضمن تحمل مخارج بیشتری است . بایستی در نظر گرفت که روشنایی موضعی بدون روشنایی عمومی جایز نیست.
ج-انتخاب سیستم روشنایی:
با توجه به نوع کار از نظر دقت مقدار در روشنایی، سایه اندازی، ارتفاع نصب، ارتفاع محل کار، جنبه اقتصادی، جنبه بهداشتی و جنبه زیبایی باید سیستم روشنایی مورد نیاز را انتخاب نمود.
 د-انتخاب نوع لامپ و نوع حباب آن:
با توجه به بخش نور و در نظر گرفتن محلی که می خواهیم روشن نماییم و رعایت جنبه اقتصادی می توان لامپ و حباب آن را انتخاب نمود.

تماس با ما

نقاشی ساختمان نمونه
تهران، تهرانپارس

 

محمدعلی فردی

همراه :

09126226228

09198258519

تلفن: 77393175 - 021

وب سایت: www.nemonehpainting.com

درباره ما

خدمات ساختمانی نمونه مجری کلیه کارهای ساختمانی از جمله نقاشی ساختمان، کنیتکس، رولکس، پتینه کاری، رنگ نما و شستشوی نما، رنگ کاری چوب، گچبری پیش ساخته و بسیاری خدمات ساختمانی در تهران و شهرستان ها می باشد. همچنین ما متخصص بازسازی ساختمان می باشیم.