مشخصات عمومی کنیتکس های روغنی و اکریلیک water base

دسته: مقالات
کنیتکس های اکریلیک و روغنی سوراخها وترکهای مویی را پر کرده و نواقص ساختمان را پنهان و خاصیت اب گریزی دارد.این محصول بر پایه اب وحلالهای مخصوص تولید گردیده و از اب به عنوان رقیق کننده استفاده میگردد کنیتکس های اکریلیک بعد از استفاده بر روی سطوح مختلف از قبیل گچی  سیمانی  بتونی  اردواز  جداول خیابانی و اب خود را از دست داده وبه فیلمی یک دست و بسیار مقاوم تبدیل میگردد.
 
توجه=قبل از استفاده از هرنوع کنیتکس سطوح مورد نظر باید عاری از هر گونه مواد الاینده گرد و غبار و کاملا خشک باشند. 
لذا نقاشی ساختمان نمونه با داشتن تجربه اجرایی پیشنهاد میکند با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.
     0127739313175     09198258519      09126226228    با مدیریت محمد علی فردی.