مشخصات فنی رنگ ها ی اکریلیک

دسته: مقالات
1.بدون بوی نا مطبوع و مصرف اب به جای تینر.
2.عاری از سرب و فلزات.
3.فام مقاوم با حداقال تغییر.
4.شستشوی اسان و قابلیت شستشو بعد از 3 هفته.
5.دوست دار محیط زیست و پوشش دهی عالی.
6.سهولت اجرا مقاومت عالی در برابر سایش و الودگی عدم ایجاد سایه روشن قلم خوری عالی.
لذا نقاشی ساختمان نمونه با داشتن تجربه اجرایی پیشنهاد میکند با شماره های زیر تماس بگیرید.
     02177393175     09198258519     09126226228     با مدریت محمد علی فردی.